28.1.2016 | Zimné radovánky v tanci a speve

Súkromná základná umelecká škola Lučenec – Opatová

Vás pozýva na vystúpenie
Zimné radovánky v tanci a speve
v priestoroch obchodného centra Galéria Lučenec v Galérii súkromných škôl.

28. január 2016
16 : 00 h.