26. 5. 2016 | Prijímacie pohovory

Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta č.1, Lučenec – Opatová
Vás pozýva na

Prijímacie pohovory

26. máj 2016
12 : 00 – 16 : 00 h
OC Galéria – Galéria Súkromných škôl