12. 5. 2016 | Paleta mladých umelcov

Paleta mladých umelcov

vernisáž výstavy – X. ročník

12. máj 2016
15 : 00 h
OC Galéria – Galéria Súkromných škôl

Putovná výstava výtvarných prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ novohradsko – gemersko – malohontského regiónu.