Súťaž o najstrašidelnejšiu halloweensku tekvicu

Súťaž o najstrašidelnejšiu halloweensku tekvicu

Súťaž bola určená pre základné a materské školy v našom regióne. Do súťaže sa nám zapojilo 13 naozaj strašidelných halloweenskych tekvíc.

Ďakujeme šikovným študentom týchto škôl:

Kuriatková trieda, MŠ Rúbanisko, Lučenec
Kvietková trieda, MŠ Rúbanisko, Lučenec
Lienková trieda, ZŠ a MŠ, Ulica bratrícka, Lučenec
Lienková trieda, MŠ, Rúbanisko, Lučenec
I. trieda, Súkromná ZŠ Opatová, Lučenec
II. trieda, Materská škola, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec
II. Lienková trieda, MŠ, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec
III. A trieda, Súkromná ZŠ Opatová, Lučenec
III. Trieda , Súkromná ZŠ Opatová, Lučenec
IV. ZŠ a MŠ, Námestie Kubíniyho, Lučenec
V. trieda, Súkromná ZŠ Opatová, Lučenec