Apríl 2016 | Rodinné víkendy

Rodinné víkendy | Apríl 2016

2. apríl 2016
14:30

Farby a zvieratká
Angličtina pre deti

15:30

Predstavenie detskej tour Petra Sagana v Lučenci
+ Detská trial show NovoCK TRIAL Lučenec

3. apríl 2016
14:30

Janko Hraško
Detské divadlo

9. apríl 2016
14:30

Časti tela a pohyby
Angličtina pre deti

10. apríl 2016
14:30

Kráska a zviera
Detské divadlo

16. apríl 2016
14:30

Jedlá a čísla
Angličtina pre deti

17. apríl 2016
14:30

Rozprávka o siedmich kozliatkach
Detské divadlo

23. apríl 2016
14:30

Ročné obdobia a farby
Angličtina pre deti

24. apríl 2016
14:30

Dlhý, široký a bystrozraký
Detské divadlo

30. apríl 2016
14:30

Rodina
Angličtina pre deti

Fotogaléria