8. 6. 2016 | Záverečný koncert

Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta č.1, Lučenec – Opatová
Vás pozýva na

Záverečný koncert žiakov SZUŠ

spojený so slávnostným vyradením absolventov hudobného, výtvarného a tanečného odboru

8. jún 2016
15 : 00 h
OC Galéria – Galéria Súkromných škôl