Ríša fantázie

Slávnostné otvorenie IV. ročníka vernisáže Ríša fantázie prebehlo 8. apríla 2016 v OC Galéria Lučenec v Galérii Súkromných škôl Opatová Lučenec. Vernisáž tvorili tie najkrajšie práce z počtu 2068, ktoré boli poslané z 94 škôl, z toho boli poslané práce aj zo zahraničia (7 škôl z Maďarskej a 2 školy z Českej republiky). Názov témy pre tento rok bol „Fantastické hrady, zámky a ich obyvatelia.“, ktorá bola pre žiakov výtvarných odborov ozaj blízka, ako to možno vidieť aj na vystavených prácach. Celá výstava potrvá v priestoroch Galérie Súkromných škôl do konca školského roka, takže všetkých srdečne pozývame na jej prehliadku.