6. december 2016 | Mikuláš v meste

Mesto Lučenec a Galéria Lučenec
Vás pozývajú na akciu

Mikuláš v meste

6. december 2016
14:00 – 16:00
Mikuláš, čert a anjel – jazda na koči mestom
14:30 – 16:30
Tvorivé dielne a ďalšie aktivity pre deti v OC Galéria Lučenec
16:40 – 17:00
Príchod Mikuláša na Námestie republiky a rozsvietenie vianočného stromčeka
17:10 – 18:30
Fotenie s Mikulášom a kultúrny program v OC Galéria Lučenec