5. – 18. september 2016 | iQLANDIA / ScienceShow

iQLANDIA

5. – 18. september 2016

Unikátna interaktívna výstava IQLANDIA s 34 vystavenými zaujímavými exponátmi a panelmi optických klamov.

Môžete v nej nájsť exponáty ako: Odtlačok tela • Čierna diera • Pytagorova veta • Planetárny stôl • Simulátor videnia • Vzduchové delo • Silák • Harfa • Hyperboloid • Viskozita • Labyrint • Fakírove stoličky – 6 ks • Postreh • Rýchlosť reakcie • Frekvencia • Obrys štátov • Obrys stavieb • Hádanky • Prevrátené písmo • Skleníkový efekt • Vyhrab dinosaura • Vymeň koleso • Optické klamy – základný panel • Optické klamy – 10 ks veľkých panelov
Vystavené exponáty slúžia aj ako zábavná pomôcka pri výučbe niekoľkých predmetov ako fyzika, chémia a ďalšie predmety.

Výstava je pre malých aj veľkých. Počas celého trvania výstavy vám všetky záhady objasní zaškolený personál. Pre školy máme tiež pripravené zaujímavé súťaže.

Science Show

11. september 2016
14 : 30 – 1. show
16 : 30 – repríza

Science show, ktorú predvedú vyškolení pracovníci Science centrum VIDA, Brno, v nedeľu 11.9.2016. Show trvá 45 minút, je plná zaujímavých pokusov s ohňom, tekutým dusíkom a ďalšími zaujímavými prvkami.

Fotogaléria