Deň Hasičov

Pripomeňte si s nami deň plný najrôznejšej hasičskej techniky, ukážok náročnej práce hasičov, ale aj deň plný súťaží a vody. Horúci letný deň nám pomohli uhasiť páni hasiči z HaZZ v Lučenci, ktorí nás osviežili aj príjemnou vodnou „sprchou“.