22.2. – 23.2.2019 | Predajná výstava produktov Novohradu a BB kraja

Predajná výstava produktov Novohradu a BB kraja

22.2. – 23.2.2019
OC Galéria Lučenec

Február sa nesie v znamení mimoriadne zaujímavých podujatí. Predajnú výstavu poctivých regionálnych produktov Novohradu a BB kraja Vám prinášame vôbec po prvýkrát!
Tešiť sa môžete na naozaj rôznorodú ponuku od výrobcov, ktorých produktom bola udelená jedna zo značiek GEMER – MALOHONT, POHRONIE, HONT, Podpoľanie a Novohrad.

Medzi hlavné ciele regionálneho značenia je v povedomí ľudí vzbudiť záujem o výrobky s označením „Regionálny produkt, v našom regióne konkrétne regionálny produkt NOVOHRAD“. Výrobok, ktorému bola udelená značka, je pre zákazníka zárukou kvality, ktorá pochádza z nášho regiónu a reprezentuje ho, vyrobil ho náš remeselník či výrobca predovšetkým z našich surovín tradičným spôsobom. Koordinátorom regionálneho značenia v Novohrade je združenie Región Neogradiensis, z. p. o.

Podujatie organizujeme v spolupráci s mestom Lučenec, Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, Novohradským osvetovým strediskom, združením Región Neogradiensis a Folklórnymi paradánicami, ktorí si pre Vás v piatok 22.2.2019 od 14:00 pripravili aj zaujímavý kultúrny program:

• 14.00 Zahájenie programu a tvorivých dielničiek
• 14.10 Vystúpenie DFS ZŠ L. Novomeského
• 14.25 Vystúpenie DFS ZŠ M. R. Štefánika
• 14.40 Vystúpenie DFS ZŠ Haličská
• 14.55 Vystúpenie DFS ZŠ Opatová
• 15.10 Vstup o krojoch a tradíciách v Novohrade s Michaelou Škodovou, etnologičkou NMG
• 15.15 Folklórne parádnice (Ľ. Žilková /Kokava n/Rim./ a J. Sláviková /Mili obchodík/, S.Matušková /Manufolktúra/, M. Škodová /NMG/
• 16.20 Cimbalovka
• 16.30 Vystúpenie DFS Radosť
• 16.50 Krátka ukážka 5 krojov z Hontu
• 17.00 Vystúpenie FS Ipeľ
• 17.40 Krátka ukážka 5 krojov Hontu

Tešíme sa na Vás 🙂

Zoznam vystavovateľov