22.12.2015 | Vianočný koncert

Súkromná základná umelecká škola Lučenec – Opatová

Vás pozýva na Vianočný koncert v priestoroch obchodného centra Galéria Lučenec
v Galérii súkromných škôl.

Program:

vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru
vystúpenie žiakov elokovaných pracovísk Halič a Cinobaňa
Unacorda (zbor pedagógov)
Tradicional Dixie Stompers
výtvarný odbor – vianočné pohľadnice
22. december 2015
15 : 00 h.