O Galérii

vlastnosti a funkcia obchodného centra

HLAVNÉ ATRIBÚTY LUČENCA

Lučenec má historicky danú významnú geografickú polohu a je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Má zásadný potenciál pre vytvorenie magnetizmu pre silnú spádovosť. Má postavenie silného pohraničného mesta. Vo vzdialenosti do 20min autom žije 62.000 obyvateľov, celková spádová oblasť vo vzdialenosti do 50km od Lučenca pokrýva cez 180.000 obyvateľov. Najbližšie nákupné centrum je vo Zvolene vzdialené 60km. Poloha umiestnenia GALÉRIE Lučenec je najlepšia aká v meste mohla byť.

RETAILOVÁ SITUÁCIA V MESTE

Štruktúra lokálneho trhu je tradičná, menšie kamenné obchody umiestnené v centrálnej pešej zóne a kľúčovým je starý obchodný dom PRIOR . Samostatne stojace hypermarkety TESCO a Kaufland. Jediným novším komerčným prvkom je STOP SHOP na okraji mesta, ktorý však svojim cielením na rýchle nakupovanie neplní funkciu pohody a voľného času. Moderný projekt GALERIA Lučenec môže svojou veľkosťou a vynikajúcim umiestnením ašpirovať na to stať sa miestom či už pre každodenné alebo príležitostné nákupy a alternatívou pre trávenie voľného času. Súčasne je príležitosťou pritiahnuť na lokálny trh nových operátorov a nové značky, ktoré majú potenciál expandovať.

ARCHITEKTÚRA A HMOTA OBJEKTU

Galéria Lučenec je koncipovaná ako nižšia pozdĺžna budova, členená na 3 hlavné časti s výraznými vstupmi do objektu orientovanými v smere hlavných peších trás – zo západu, zo severu a z juhu Farebným a materiálovým riešením je docielené spomínané vizuálne delenie objektu na tri hlavné časti. Centrálna časť je zafarbená do červenej farby a z východnej a zo západnej strany na ňu nadväzujú nižšia biela a výraznejšia modrá časť budovy. V centrálnom bode južnej fasády je pri hlavnom vstupnom portáli vytvorený odtlačok pôvodnej fontány v podobe moderného vodného zrkadla, ktoré zvýrazňuje vstup do hlavnej pasáže. Vodné zrkadlo v tvare segmentu z pôvodnej kruhovej fontány, je prepísané aj v tvare hmoty mierne vystupujúcej centrálnej časti červenej fasády. Celková koncepcia hmotového, materiálového a farebného riešenia si kladie za cieľ vytvoriť elegantnú modernú stavbu pre verejnosť, oživujúcu centrum mesta Lučenec a dotvárajúcu kompozíciu rozľahlého Námestia Republiky.

Galéria lučenec je stavba s jedným podzemným a s troma nadzemnými podlažiami. Galéria je centrom pre verejnosť s obchodnými jednotkami na prvých dvoch nadzemných podlažiach, s parkingom v suteréne a s priestormi pre zábavu a rekreačný šport v treťom nadzemnom podlaží. Ďalej je obchodné centrum vybavené reštauráciami, fastfoodovými jednotkami a kaviarňami. Doplňujúcou funkciou sú administratívne priestory k prenájmu. V nadväznosti na prevádzku galérie je vo východnej časti rátané s napojením na automobilovú dopravu a so zásobovaním z menej rušnej komunikácie.

Share This